ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Κατασκευή Δρόμων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Παραγωγή, Εμπορία ασφαλτομίγματος, Εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

απο το 2008

ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», δραστηριοποιείται από το 2008 στο χώρο της παραγωγής – εμπορίας ασφαλτομίγματος , καθώς και αναλαμβάνει την εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος στην Αληθινή Μοιρών. Η παραγωγή του εργοστασίου είναι πιστοποιημένη από το 2014 σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων) και μέσω των διαδικασιών της TUV AUSTRIA.

Η πολυετή εμπειρία ,το καταρτισμένο προσωπικό και ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, δίνουν έμφαση στη σωστή οργάνωση του κάθε έργου και στη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προδιαγραφών.

H ανοδική πορεία της μέσα στο πέρασμα των χρόνων οφείλεται στο συνδυασμό τεχνογνωσίας, ποιότητας υπηρεσιών, ποιότητας υλικών και άρτιου τεχνολογικού εξοπλισμού.